Pred uporabo spletnega mesta Tvojatapeta.com natančno preberite splošne pogoje poslovanja

Osnovni pogoji, navedeni v teh splošnih pogojih:

Prodajalec:

• iSQUARE, obrt za grafično oblikovanje, trgovino in druge storitve, lastnik Ivan Ivanković

• Naslov: Zagorska ulica 22, 10000 Zagreb

• e-naslov: info@tvojatapeta.com

• Matična številka: 98173669

• OIB: 83005091739

• Obrtna koda: 21010145495

• Telefon: HR 098 1306 208

Kupec:

Kupec izdelka je katera koli fizična ali pravna oseba, ki izdelke kupuje prek spletne trgovine na način, ki ga urejajo ti splošni pogoji.

Kupec izbere vsaj en izdelek, ga postavi v košarico, naročilo pošlje prodajalcu in po potrditvi naročila plača na enega od možnih načinov (s kreditno kartico, e-bančništvom, bančnim nakazilom ali plačilom preko položnice).

Splošne določbe

1.1. Ti splošni pogoji so kupcem na voljo kadarkoli in jih je mogoče shraniti, ponovno uporabiti in reproducirati.

1.2. Splošni pogoji urejajo razmerja med kupcem in prodajalcem glede pogojev in načina naročila izdelka, cen izdelkov, pogojev in načinov plačila, pogojev garancije za pravilnost prodanega artikla (ti garancije), pravice kupca do pisne reklamacije odpovedi pogodbe, pogojev naročanja in dobave izdelka, zaščite osebnih in drugih podatkov ter drugih vprašanj, pomembnih za sklenitev prodajne pogodbe prek spletne trgovine.

1.3. Splošni pogoji internetne trgovine so sestavni del vsake prodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem in kupcem na ta način.

1.4. Pred nakupom kupec v prijavi izjavi, da je prebral te splošne pogoje in jih posledično sprejel ter da se zaveda, da naročilo izdelka vključuje plačilo kupnine in stroškov pošiljanja, kjer je to primerno, ter da je seznanjen s pogoji, roki in postopkom uveljavljanja pravice do enostranske odpovedi prodajne pogodbe ter da je razumel in sprejel vse pogoje in obvestila.

1.5. Kupec, fizična oseba, je lahko samo polnoletna in poslovno sposobna oseba. Pogodbo lahko v imenu in za račun mladoletnika in poslovno nesposobne osebe sklenejo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki. Delno poslovno sposobne osebe lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Prodajalec ne odgovarja za nobeno dejanje, ki je v nasprotju s to določbo.

1.6. Stranke morajo ob izpolnitvi obrazca za prijavo navesti točne, veljavne in popolne osebne podatke. Nasprotno ravnanje kupca pooblašča prodajalca, da zavrne prodajo izdelka ali opravljanje njegovih storitev.

1.7. Prodajalec je pooblaščen, da v skladu s svojo poslovno politiko, brez predhodnega obvestila, spremeni vsebino Splošnih pogojev, prodajno paleto izdelkov, maloprodajne cene in druge informacije, povezane z internetno trgovino.

1.8. Zaradi narave dostopa do spletnega mesta prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala na napravah in / ali v povezavi z napravami pristopa kupcev s strani spletne trgovine, pa tudi v primeru nezmožnosti uporabe spletne strani iz razlogov, na katere prodajalec ne more vplivati.

1.9. Rok za plačilo kupnine izdelka (znesek, naveden na potrjenem naročilu) je 3 (tri) delovne dni od dneva, ko kupec prejme obvestilo prodajalca o potrjenem naročilu. V primeru, da kupec v tem roku ne plača kupnine in se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače, potrditev naročila za prodajalca postane nezavezujoča in se izbriše iz sistema.

Načini plačila

2.1 Kreditna kartica - V spletni trgovini lahko 100% varno plačate blago, ki ste ga naročili s kreditno kartico. Sprejemamo naslednje kreditne kartice, MasterCard®, Maestro® in Visa®.

2.2. Plačnik mora biti praviloma oseba ali pravna oseba, ki je prejemnik naročenega izdelka. V primerih, ko prejemnik in plačnik nista ista oseba, pa tudi v primeru, ko plačnik ni hrvaški državljan, ima prodajalec pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in njegove predhodne pisne izjave po elektronski pošti, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga, s pogoji, roki in postopkom za uveljavljanje pravice do enostranske odpovedi pogodbe.

Po pošiljanju naročila s tem načinom plačila, vsebine naročila, končni znesek, naslova za dostavo in drugih dogovorjenih pogojev ni mogoče spremeniti. Ko kupec želi spremeniti kar koli od zgoraj navedenega, je treba preklicati naročilo in plačilo ter narediti novo naročilo.

2.3. Plačilo s karticami s sistemom WSPay™ - plačilo s sistemom WSPay™ poteka preko spletne platforme WSPay™ in omogoča enkratno plačilo ali v obrokih prek Visa, MasterCard, Maestro. Najnižji znesek za obrok je 66,35 EUR.

2.4. Do polnega plačila kupnine ostanejo naročeni izdelki v lasti prodajalca, tudi če so kupcu že dostavljeni.

2.5. Račun se dostavi kupcu s prejetim blagom. Račun lahko dobite tudi po e-pošti, če je kupec označil e-pošto za komunikacijo.

Cene

3.1. Vse cene so maloprodajne in ne vključujejo DDV. Zavezanec ni v sistemu DDV, DDV se ne obračuna na podlagi čl. 90 odstavek 1 in odstavek 2 zakona o DDV (Uradni list št. 73/13).

Vse cene na spletni trgovini so izražene v kunah. Lahko se odločite za prikaz cene v evrih, vendar ne pozabite, da na ta način dobite le informativno vrednost po tečaju CNB, medtem ko je plačilo izvedeno v HRK.

Vsa plačila bodo izvedena v hrvaški valuti. Znesek, za katerega bo bremenjen vaš račun kreditne kartice, dobimo s pretvorbo cene v evrih v hrvaške kune po trenutnem tečaju hrvaške narodne banke. Pri zaračunavanju kreditne kartice se enak znesek pretvori v vašo lokalno valuto glede na menjalni tečaj združenj kreditnih kartic. Kot rezultat te pretvorbe obstaja možnost majhne razlike od prvotne cene, navedene na naši spletni strani.

iSQUARE si pridržuje pravico do spremembe maloprodajnih cen, razen če ni drugače določeno (v primeru prodajnih akcij in drugih posebnih vrst prodaje). Maloprodajne cene veljajo v času prejema naročila in niso vnaprej določene. Maloprodajne cene veljajo v primeru plačila po zgornjih načinih in pod zgornjimi pogoji.

3.2. Veljavnost posebne ponudbe - pri vsaki takšni ponudbi so navedeni trajanje in pogoji prodajnih akcij in druge posebne oblike prodaje (posebna prodaja, prodaja, sezonski popust itd.).

Pravica kupca do enostranske odpovedi prodajne pogodbe

4.1. Kupec ima pravico, da ne navede razlogov za to, da enostransko odpove prodajno pogodbo, sklenjeno prek spletne trgovine, v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko je njemu ali osebi, ki jo je določil kot prejemnika, ki ni nosilec, izdelek izročen. Kupec lahko to stori s katerokoli nedvoumno pisno izjavo, v kateri izrazi svojo voljo za odpoved sklenjene prodajne pogodbe, ki jo prodajalcu pošlje na naslov iSQUARE, Zagorska ulica 22, 10 000 Zagreb ali na elektronski naslov info@tvojatapeta.com. V izjavi bo navedel svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-pošto in podatke o prejetem izdelku.

4.2. Prodajalec je dolžan kupcu nemudoma dostaviti potrdilo o prejemu izjave o odpovedi pogodbe. V primeru, da kupec odpove pogodbo, bo prodajalec kupcu vrnil kupnino najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od prejema vrnjenega izdelka celoten znesek, zmanjšan za stroške pošiljanja, če ta obstaja, v skladu s temi splošnimi pogoji, razen če kupec izrecno ne soglaša z nekaterimi drugimi plačilnimi sredstvi in ob predpostavki, da kupec ni dolžan plačati dodatnih stroškov za tako vračilo. Vračilo vplačanega zneska bo kupcu izvedeno šele potem, ko bo prodajalec prejel izdelek na naslov, naveden na računu, ali potrditev, da je bil izdelek poslan na naslov kupca.

4.3. Stroške vračila blaga na podlagi enostranske odpovedi pogodbe s strani kupca krije kupec.

4.4. Kupec jasno potrjuje, da je v prodajalčevi aplikaciji prejel obvestilo o pravici do enostranske odpovedi pogodbe z naročilom izdelka.

V primeru odpovedi pogodbe s strani kupca, kot je navedeno zgoraj, morajo biti vrnjeni izdelki neporabljeni, nepoškodovani in v nepoškodovani originalni embalaži s kopijo računa ter vrnjeni v celoti.

4.5. Kupec je odgovoren za kakršnokoli okvaro blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tiste, ki je bila potrebna za določitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka, zato:

4.5.1. - v primeru poškodovane ali manjkajoče embalaže izdelka, izdelka ne prevzemite, temveč ga vrnite prodajalcu z opombo o napakah embalaže, sicer se šteje, da je bil izdelek prevzet z nepoškodovano embalažo;

4.5.3. - če ima izdelek vidne poškodbe (npr. zlomljen ali manjkajoč del, poškodbe v obliki prask, razpok itd.), je treba o tem čim prej obvestiti prodajalca;

4.5.4 - Prodajalec odgovarja za stvarne napake izdelka.

Razpoložljivost izdelkov in rok dobave

Dobavni rok izdelka od dneva naročila izdelka je 5-7 delovnih dni.

Čas dostave se lahko podaljša v primeru dogodkov, ki jih prodajalec ni mogel predvideti ali preprečiti. V obeh primerih bo kupec pravočasno obveščen o predvidenem roku dostave na način, predpisan s temi pogoji.

5.1 Čas dostave je 3-5 delovnih dni po oddaji naročila.

5.2. Dostava izdelkov kupcu se izvaja izključno v delovnih dneh v delovnem času dostavne službe. Kupec bo vnaprej kontaktiran za dogovor o datumu dobave.

5.3. Za Hrvaško in Slovenijo je dostava za naročila nad 46,00 EUR brezplačna. Zaostale države v EU se obrnite na nas.

5.4. Kupljeni izdelki bodo dostavljeni v skladu z zgoraj navedenim, če je do naslova, navedenega za dostavo, mogoče dostopati s področja javnega prevoza s prevoznimi sredstvi.

5.5 V primeru, da kupec med dostavo ni prisoten osebno, lahko kupljene izdelke prevzame druga polnoletna oseba, ki jo kupec navede v naročilu ali v opombi. Oseba, ki prevzame kupljeni izdelek in vse spremne dokumente ob predaji navede svoje ime in priimek, lastnost povezave s kupcem, datum prejema in podpiše primopredajno dokumentacijo.

Varnost

6.1. Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil in plačil. Prodajalec ima potrdilo bank in ima z bankami pogodbeno razmerje. Spletna trgovina uporablja WSPay™ - varen sistem za spletno avtorizacijo kreditnih kartic v realnem času.

6.2. WSPay™ skrbi za zaupnost in varnost vaših podatkov pri avtorizaciji kreditnih kartic. Sistem WSPay™ med drugimi varnostnimi funkcijami uporablja certifikat PCI DSS.

6.3. Številka vaše kreditne kartice zaposlenim v internetni trgovini ni na voljo. Na voljo jim je samo pooblaščena številka transakcije. Imajo pooblastilo, da transakcijo v celoti ali delno zaračunajo ali transakcijo prekličejo. Stranka je odgovorna za dostop do svojega sistema in bo skrbela za zaščito uporabniških podatkov in gesel. Kupec zagotavlja točnost in resničnost vseh poslanih podatkov in prodajalcu odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih ali neresničnih podatkov.

Komunikacija

7.1 Vsa komunikacija v zvezi s postopkom naročanja in sklenitvijo prodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem poteka preko e-pošte in / ali telefonske številke, ki jo kupec vnese med postopkom registracije.

7.2 Obvestila o mesečnih promocijah in oglaševalskih e-poštnih sporočilih, ki jih prodajalec pošlje kupcu, morajo biti jasno in nedvoumno označena kot oglasna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno viden. Prodajalec bo brezpogojno upošteval željo kupca ali uporabnika, da ne bo prejemal oglasnih sporočil in obvestil o mesečnih promocijah.

Oprostitev odgovornosti

8.1. Prodajalec si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti doslednost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem mestu. Kljub temu se lahko lastnosti izdelkov, njihovo stanje v skladišču in cena spremenijo tako hitro, da prodajalec podatkov na spletnem mestu ne posodobi pravočasno. V tem primeru bo prodajalec kupca o spremembah obvestil v najkrajšem možnem času in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

8.2. Vse fotografije v spletni trgovini so ilustrativne in ni nujno, da so enake izdelku. Prodajalec si pridržuje pravico do napak v opisu in slikah izdelka. Prodajalec ni odgovoren za morebitne napake v opisu izdelka, slike in napake, ki so posledica sprememb cen in posodobitev strani.

Pisne pritožbe in spori strank

9.1. Ti splošni pogoji so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in drugimi predpisi Republike Hrvaške. Kupci lahko svoje pisne pritožbe glede prodajalčevih izdelkov ali storitev oddajo neposredno v poslovnih prostorih na sedežu prodajalca ali jih pošljejo na naslov prodajalca po pošti ali e-pošti, kot je določeno v prodajalčevih podatkih.

9.2. iSQUARE si pridržuje pravico, da zavrne sodelovanje s strankami, ki se obnašajo neprimerno (agresivna komunikacija, grozeča sporočila itd.).

Vsak poskus žalitve časti in ugleda bo preganjalo pristojno sodišče.

9.3. Prodajalec je dolžan nemudoma potrditi, da je prejel pisno pritožbo kupca, kupca obvestiti, kako dolgo bo trajala njegova obdelava in ga pravočasno obvestiti o poteku postopka, najkasneje pa v 15 (petnajstih) dneh od datuma prejema pisne pritožbe.

9.4. Prodajalec in kupec se bosta potrudila, da bosta morebitne spore rešila sporazumno, če pa tega ne storita, lahko kupec predloži poročilo častnemu sodišču hrvaške gospodarske zbornice ali predloži predlog za spravo pooblaščenemu spravnemu organu. Postopki pred častnimi sodišči potekajo v skladu z Odlokom o častnem sodišču pri Hrvaški gospodarski zbornici, pred spravnimi centri pa v skladu z Zakonom o spravnem postopku in Odlokom o spravnem postopku izbranega spravnega centra. V primeru spora pred sodiščem je pristojno sodišče, na ozemlju katerega je sedež prodajalca.

Uredba Evropske komisije št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki se uporablja od 09.01.2016, je bila dana v uporabo Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (Platforma za ORS).

Elektronska povezava do platforme ORS - http://ec.europa.eu/odr

Potrošniki lahko to povezavo uporabljajo za čezmejne potrošniške spore. Za potrošniške spore v zvezi s trgovci iz Republike Hrvaške ta možnost ne obstaja, dokler postopek s potrebno zakonodajo ne podpirajo pooblaščeni organi Republike Hrvaške. Predmet pogodbe, izročen v posest. Če kupec enostransko odpove pogodbo, se iSQUARE, obrt za grafično oblikovanje, trgovino in druge storitve, lastnik Ivan Ivanković, Zagreb, Zagorska ulica 22 zaveže, da bo prejeti denar nemudoma povrnil najkasneje v 14 dneh od datuma, ko se blago vrne prodajalcu. Vračilo bo izvedeno na enak način kot plačilo.

Zaščita osebnih podatkov

iSQUARE se zavezuje, da bo varoval osebne podatke strank z zbiranjem le potrebnih osnovnih informacij o strankah / uporabnikih, ki so potrebne za izpolnjevanje naših obveznosti; obvešča stranke o načinu uporabe zbranih podatkov, strankam redno daje možnost izbire glede uporabe njihovih podatkov, vključno z možnostjo odločitve, ali želijo, da se njihovo ime odstrani s seznamov, uporabljenih za tržne kampanje. Vsi podatki o uporabnikih se strogo hranijo in so na voljo samo zaposlenim, ki te podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela. Vsi zaposleni in poslovni partnerji iSQUARE so odgovorni za spoštovanje načel varovanja zasebnosti.

iSQUARE izvaja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo ali spreminjanjem ter pred nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. Uporabniški podatki so na voljo samo zaposlenim, ki te podatke potrebujejo za opravljanje dela.

Uporabnik lahko dostopa do osebnih podatkov na naši spletni strani z geslom in e-poštnim naslovom. Uporabniku svetujemo, naj gesla ne razkrije tretjim osebam. Uporabnik se zaveda, da noben prenos podatkov prek interneta ali katerega koli brezžičnega omrežja ne more biti 100% varen. Čeprav iSQUARE izvaja zaščitne ukrepe za zaščito podatkov, ne more zagotoviti zaščite kakršnihkoli informacij, posredovanih na naše spletno mesto ali z njega, in ni odgovoren za dejanja katerekoli tretje osebe, ki prejme take informacije.

iSQUARE, obrt za grafično oblikovanje, trgovino in druge storitve, lastnik Ivan Ivanković, Zagreb, Zagorska 22

Sedež: Zagorska 22, 10000 Zagreb

OIB: 83005091739

Obrtna koda: 21010145495

Matična številka: 98173669

IBAN: HR8023600001102879909

E-naslov: info@tvojatapeta.com